KYCIK ALARM


 K y c i k   A l a r m


 Zabezpečení objektů

 Kamerové systémy


 Ceníky ke stažení


tel.: 596 345 098
  603 480 654
mail: kycik@kycik.cz
 


Z A B E Z P E Č E N Í   O B J E K T Ů

prodej zabezpečovacích ústředen, snímačů (PIR, duální), sirén, komunikátorů, bezdrátových systémů (Jablotron, Paradox, DSC aj.)
realizace zabezpečení chat, garáží, rodinných domků, kanceláří, obchodů, velkoskladů, průmyslových objektů ...
realizace elektronických požárních systémů, počítačových sítí, telefonních rozvodů
vstupní identifikační systémy